Nabespreking Cafe P 22/05/2019

Op 22 mei was er een Café P over “Betaalbaar wonen”.

De talrijke medewerkers vanuit de verschillende organisaties waren op post tegen dat de deuren open gingen. Fijn dat de avonden goed georganiseerd zijn en dat we kunnen rekenen  op de goede service voor projectie- en geluidsinstallatie van PC St. Hiëronymus.

Nieuwe medewerkers of vervangers voelen zich snel thuis en zorgen mee voor een warm onthaal en een vlotte bediening aan de bar.

Tegen 20u zijn we met een 40tal  mensen en wordt er gestart.

Joris (Similes) leidt de avond in. Hij vertrekt van de stelling dat een woning essentieel is in een mensenleven. Volwaardig samenleven begint bij degelijk wonen. Psychisch kwetsbare mensen zouden moeten kunnen wonen op de plaats van hun keuze, waar het hen mogelijk is om met anderen te kunnen omgaan.

Sofie Spildooren van de Woonwinkel te Sint-Niklaas (Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, vroegere OCMW) geeft ons vervolgens een overzicht van de ruimere diensten van de Woonwinkel voor een grote doelgroep, nl. de sociaal zwakkeren (mondigheid, taal, beperkt inkomen).

Aanmelding gebeurt via het onthaal, waar de sociaal-financiële toestand wordt gescreend. Daar kan je doorverwezen worden voor woonbegeleiding. 

Inschrijving bij de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen, huurwaarborg, lenen bij aankoop van een sociale woning, huursubsidie, zorgwonen, … Alles komt aan bod. Alleen : voor sociaal wonen is een wachtlijst van 5 à 6 jaar…

Na de duidelijke uiteenzetting is er lang nagepraat met oude en nieuwe bekenden.

Foto’s van afgelopen Café P

Download hier de powerpoint

Delen: