Nabespreking Cafe P 22/03/2017

Affiche Café P 22/03/2017 – Mijn isolement en ik

Met een aantal zorgverleners vanuit Sint-Hiëronymus en 3 vertegenwoordigers van Similes, werd een actieplan opgemaakt en werden alle aspecten onder de loep genomen. Andere instanties uit de zorg besloten hun medewerking te verlenen, en er werd een stuurgroep samengesteld. 

Het thema voor het openingsmoment op 22 maartwerd vastgelegd : “Mijn isolement en ik” 

De latere bijeenkomsten zouden volgen in de oneven maanden, met uitzondering van de maand juli. Opvallende, kleurige affiches werden door de deelnemende partners verspreid. De affiche was ook te vinden op de website van Similes, van Sint-Hiëronymus e.a.

Voorziene verloop van de avond : getuigenis van een volwassen cliënt, zelf papa, en van een vader, die sinds jaren geconfronteerd is met de psychische kwetsbaarheid van zijn dochter. Eindelijk is het zover : een trendy en gastvrije locatie, Brasserie Koek en Ei in het centrum van de stad, mét parkeerplaats. Tafels stonden klaar met een bloemetje en een snackje, micro’s en versterker, een bar met koffie en andere drankjes, en de taken waren goed verdeeld. We hadden geen idee hoeveel mensen we mochten verwachten … 

Rond 19.30u werden we al snel overrompeld door de 80 of meer familieleden, cliënten en zorgverleners. 

De eer om deze eerste bijeenkomst te modereren viel te beurt, aan Dr. Jeroen Kleinen, een grote promotor van de inbreng van de familie. De getuigenissen waren eerlijk en aangrijpend. Er volgde een debat in de grote groep, en daarna werd nog een halfuurtje nagepraat in kleinere groepjes. 

Delen: