Nabespreking Café P 20/01/2021

Op 20 januari ging onze eerste online Café P door. Omdat we door de coronamaatregelen jammer genoeg bijna een jaar stil gelegen hebben, besloten we een Café P te organiseren waar zowel hulpverleners, ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundigen aan het woord kwamen. We schotelden hen enkel vragen rond het thema “psychosegevoeligheid” voor. Zo stonden de artsen stil bij de vraag ‘wat een psychotische kwetsbaarheid nu juist is’, of er ‘een link is tussen autisme en psychose’, ‘wat is de rol van opvoeding binnen een psychotische kwetsbaarheid’, ‘wat met middelengebruik en psychose’, … Onze ervaringsdeskundigen spraken over ‘wat hen geholpen heeft bij hun herstel’, ‘hoe zij denken over medicatie’, ‘hoe je ervaringsdeskundige wordt’, etc. … En ook de ervaring van familie met omgaan met psychotische kwetsbaarheid bij hun naasten en welke handvaten hierbij kunnen helpen kwamen aan bod. Nadien was er ook nog ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Door tijdsgebrek konden we niet meer stilstaan bij het aanbod en ondersteuning van onze partners in de regio. Deze info kunnen jullie onderaan terugvinden.

Onze eerste Café P had al direct een mooie opkomst en voorlopig gaan wij nog even door met onlinesessies. Het jaarprogramma voor 2021 kan u binnenkort terugvinden op onze website (zie kalender op de homepagina of de pagina komende bijeenkomsten).

Presentatie

Delen: