Nabespreking Café P 10/05/2017

Affiche Café P 10/05/2017 – “Wij leveren ook aan huis” De werking van mobiele teams

Intussen hebben we een tweede Café-P gehad op 10 mei, met als thema “De werking van mo-biele teams”.  Weer was het thema even zorgvuldig voorbereid. De opkomst was groot. Ditmaal was de moderator netwerkcoördinator van de regio ADS, Vanessa De Roo.

VDIP (Vroeg-Detectie en Interventie bij Psychiatrische stoornissen) en de mobiele teams voor langdurige zorg (MTLZ) en Acute Zorg (MTAZ) werkzaam in de regio : Aalst, Sint-Niklaas-Dendermonde, stelden zichzelf voor.

Zij lichtten hun werking toe aan de hand van presentaties en getuigenissen van om beurten zorgverleners en cliënten, telkens meer dan één cliënt en meer dan één zorgverlener, dit werd erg geapprecieerd. Meest prangende vragen : hoelang zijn de wachtlijsten en is de zorg op alle plaatsen even aanwezig? Ik meen begrepen te hebben dat men zich wil toespitsen op de stedelijke kernen. Blijven de landelijke gemeentes dan in de kou staan ?

Enkelen bleven nog nagenieten van elkaars gezelschap bij een drankje en staken ergens nog wat informatie op.

Wij hopen dat mensen voor wie de confrontatie met psychische kwetsbaarheid nieuw is, met deze formule vertrouwen kunnen opdoen in de zorgverlening en zo gemakkelijker tot bij de gepaste zorg kunnen geraken. 

Foto’s van afgelopen Café P

Delen: