Nabespreking Café P van 27/03/2019

Op 27 maart mochten we Marianne Claeys, voorzitter van Similes regio Gent, en Caroline Stevens van het mobiel team langdurige zorg ontvangen. Marianne was nauw betrokken bij het ontwikkelen van de Samenspraakfiche, een instrument om in trialoog (een gesprek met de drie partijen in de zorg nl. cliënt, hulpverlener en mantelzorger) te gaan. Dit document werd vanuit de overheid ontwikkeld en werd recent gelanceerd. Aangezien de ervaringen met het instrument in Vlaanderen nog beperkt zijn, vroegen we ook aan Caroline om haar ervaringen te delen met ons. Zij ging binnen haar vorige job in beschut wonen in Nederland reeds aan de slag met de triadekaart. Dit is een gelijkaardig instrument om in trialoog te gaan, maar ontwikkeld in Nederland. De toelichting door beiden over het “tria-logisch” werken wierp een aantal vragen op over o.a. de privacy (welke onderwerpen vallen onder beroepsgeheim en kunnen dus al dan niet in zo’n gesprek besproken worden?) en de bedenking dat niet steeds elke partij kan of wil deelnemen aan zo’n overleg.
Het gaf ons alvast stof tot nadenken en een goede insteek om na de pauze, met een hapje en een drankje, ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Foto’s van afgelopen Café P


Delen: