Nabespreking Café P 26/01/2022

Helaas strooide corona weer roet door het eten en moest onze Café P in januari online doorgaan. Gelukkig leende het thema van deze avond zich er wel toe om van thuis uit te volgen, want we hadden een filmvoorstelling in petto.

De film volgt een gezin waarin de vader een psychose gevoeligheid heeft. We zien de aanloop naar een (gedwongen) opname in een voorziening door de ogen van zijn oudste dochter. We zien de moeilijkheden waar de vader mee worstelt en welke gevolgen dit op zijn gezin heeft. Later in de film ervaren we mee op welk muren de familie botst: ze krijgen hun partner/vader niet te zien, krijgen amper of geen informatie. Een schrijnende situatie die anno 2022 door hulpleners hopelijk toch anders aangepakt wordt.

De meningen in de nabespreking waren dan ook wat verdeeld. Voor de aanwezige familieleden waren sommige zaken zeer herkenbaar. Bij hulpverleners kwam het ook binnen omdat dit niet de zorg is waar wij voor (willen) staan. Genoeg voer dus om nog even met elkaar in gesprek te gaan. Het online gebeuren zorgde er evenwel voor dat dit niet altijd gemakkelijk was.

We hopen jullie in maart alleszins terug te mogen verwelkomen in Koek&Ei!

Delen: