Café P 24/03/2021 Nabespreking

Via de online-sessie van woensdag 24 maart 2021 wordt een antwoord gezocht op de vraag of “beschut wonen” een meerwaarde kan betekenen binnen het herstelproces van mensen met een psychosegevoeligheid.

Om duidelijkheid te geven in de materie van beschut wonen wordt een reportage getoond waarin cliënten (ervaringsdeskundigen), familieleden, een thuisverpleegkundige, een gezinshelper, begeleiders, de coördinerend psychiater en het diensthoofd aan bod komen.

De reportage gaat over vzw Pro Mente, één van de 2 initiatieven beschut wonen in Sint-Niklaas. Het andere IBW is Beschut Wonen Waaasland.

Elk schetst vanuit de eigen ervaring en kennis een beeld van beschut wonen.

In de reportage wordt ook meteen duidelijk dat “beschut wonen” de laatste jaren sterk geëvolueerd is van een woonvorm voor langverblijf naar een tussenstap in de groei naar meer zelfstandigheid in de maatschappij. Beschut wonen heeft immers een diversiteit aan opdrachten. Zo wordt er naast wonen ook aandacht besteed aan “ontmoeting” en “dagactiviteiten”. Het is daarom belangrijk mee te geven dat beschut wonen deel uitmaakt van een groter netwerk geestelijke gezondheidszorg. Voor onze regio is dat het “netwerk Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas” (www.ggzads.be). Een netwerk is noodzakelijk om samenwerking tussen verschillende organisaties die een rol spelen in de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid op elkaar af te stemmen.

De intensieve samenwerking met de mobiele teams langdurige zorg is daar een good practice voorbeeld van. De eveneens intensieve samenwerking met het psychiatrisch centrum kan ook onder die noemer geplaatst worden.

Een belangrijk thema binnen de werking van beschut wonen is het betrekken van familie/naastbetrokkenen. In de reportage wordt vermeld dat bij elke belangrijke stap die de cliënt zet in de groei naar zelfstandigheid, familie/naastbetrokkene wordt betrokken (indien cliënt dat wenst). Er wordt systematisch contact onderhouden en aanwezigheid op de teamvergadering van het familielid is wenselijk.

De reportage kan herbekeken worden via www.promente.be (publicaties).

Delen: