Café P 22/09/2021 Nabespreking

Op 22 september ging café P voor de eerste keer, sinds meer dan een jaar, terug fysiek door. Het was een blij weerzien om met alle aanwezige familieleden, hulpverleners en ervaringsdeskundigen terug samen te komen. Een hapje en een drankje zorgden voor een aangename en ontspannen sfeer.

Tijdens deze bijeenkomst werd het actueel onderwerp ‘gedwongen opnames’ onder de loep genomen via een interactief panelgesprek. Hierbij werden er verschillende kritische blikken gehoord van politiediensten (de commissaris van Sint-Niklaas), het gerecht (vrederechter An De Keyser), psychiaters, familieleden (Joris De Keukelaere) en ervaringen van cliënten.

Dokter Kleinen (psychiater in Sint-Hiëronymus) nam ons mee doorheen de procedure van gedwongen opnames door middel van juist/fout-stellingen. Via deze stellingen was er ruimte voor een open discussie en het uitwisselen praktijkervaringen tussen verschillende partijen. Er werden enkele struikelblokken aangekaart waar cliënten, familieleden en hulpverleners in de praktijk tegenaan botsen. Bovendien werd er samen gezocht naar mogelijke suggesties om deze te vermijden.

Het was een boeiende bijeenkomst waarbij verschillende visies werden gehoord en samen met elkaar in gesprek werd gegaan.

De eerste fysieke bijeenkomst van Café P sinds corona was een succes en een mooie opkomst, met achteraf de mogelijkheid om gezellig bij te praten met een drankje!

Foto’s afgelopen Café P

Presentatie

Delen: