Café P 22/01/2020 Nabespreking

Op deze Café P avond konden we kennismaken met PsychoseNet.be.

PsychoseNet.be is een initiatief van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals en beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede informatie ook hoop en steun geboden wordt. PsychoseNet.be voorziet in een belangrijke informatiebehoefte rondom psychosegevoeligheid en zet daarnaast sterk in op een herkadering van het beeld dat rond deze gevoeligheid leeft. Deze herkadering wil het stigma van de diagnose overstijgen en dit door een boodschap uit te dragen die hoopt creëert.

Brenda Froyen nam ons mee op een boeiende verkenningstocht van dit eCommunity platform. www.psychosenet.be is een zeer toegankelijke website waar vele vragen, ook de moeilijke,  op een heldere en geanimeerde wijze worden beantwoord. Zo vind je er onder andere het eSpreekuur waar je aan een team van 14 experts een vraag kan stellen. Je vindt er vaak gestelde vragen terug en je kan er jouw persoonlijke vraag stellen aan één van de experts.

De toegankelijkheid van de informatie wordt ook verhoogd door de vele korte animatie video’s die diverse zaken rond psychosegevoeligheid toelichten. Verder is er een uitgebreide toelichting bij de vele actoren en begrippen die in het landschap van de geestelijke gezondheid aanwezig zijn. Zo is het PsychoseNet.be forum bruikbaar voor cliënt, familie en hulpverlener.

Brenda Froyen wierp zich op als bezielster van deze website en liet ons toe haar eigen verhaal en de moeilijke zoektocht naar informatie te aanhoren. Deze website wil ondersteuning bieden aan mensen die op zoek zijn naar hulp en niet weten waar te beginnen. Brenda Froyen nam ons op enthousiaste wijze mee en bracht aan de hand van een interactieve app het gesprek met de aanwezigen op gang. De avond werd door de vele aanwezigen gesmaakt.

Nadien kon zoals naar goede Café P gewoonte nog even nagepraat geworden met een drankje. Café P wou op die manier een plaats van ontmoeting zijn. Opzet geslaagd!

Foto’s afgelopen Café P

Powerpoint

Delen: