Café P 19/05/2021 Nabespreking

Op onze 3de online Café P avond, mochten we (in samenwerking met Avansa) Andy Buyst verwelkomen. Andy kwam als opvoeder met 12 jaar ervaring plots aan de andere kant van de hulpverlening terecht. Hij schreef het boek “Liever zot dan zombie” over zijn ervaringen met psychoses en zijn twee gedwongen opnames in de psychiatrie.

Aan de hand van citaten uit zijn boek en enkele zelfgeschreven nummers, kwamen we meer te weten over het verhaal van Andy. Hij reflecteerde over hoe zijn traject gelopen is en over de rol die zijn omgeving hierbij gespeeld heeft. Zo geeft hij aan dat hij zijn familie niets verwijt rond de gedwongen opname die werd ingesteld, maar had het volgens hem misschien toch anders kunnen lopen. Zo gaf hij aan wat er helpend kan zijn in de aanloop naar een opname: tijd geven en rustig in gesprek gaan. Het bezoek van familie tijdens zijn opname was zeer belangrijk, ook al was het voor de omgeving niet gemakkelijk om te zien hoe lastig het voor Andy was. Uitingen rond suïcidale gedachten kwamen heel hard binnen bij de omgeving, maar waren vooral een schreeuw om verandering. Hij beschreef het gevoel van machteloosheid, zowel bij zichzelf als zijn omgeving, en het gevoel geen beslissingsrecht te hebben (over bv. medicatie). Hij is enorm dankbaar over het feit dat zijn omgeving de verpleging aansprak over de medicatie en dat er hierna verandering kwam op dit vlak. Ook het reageren met liefde, er zijn voor hem, er samen in geloven dat het goed komt en helpen om de hoop niet op te geven waren erg belangrijke zaken voor hem die zijn omgeving opgenomen heeft.

Andy deed een oproep om open en eerlijk te communiceren en samen te zoeken naar de juiste oplossing. Ook in de zoektocht naar medicatie. Het belang van het zoeken naar goede begeleiding om medicatie af te bouwen of te stoppen, ook al is hier veel geduld voor nodig omdat dit vaak ook wel met herval gepaard gaat. Als omgeving kan je daar volgens hem het best bij helpen en ondersteunen door erover te praten. Een gelijkwaardige behandeling is alleszins een must op dit vlak voor hem. Hij heeft ondervonden dat stress een grote trigger kan zijn voor hem en dat het dus essentieel is om rust in te bouwen en stress te vermijden. Met kunst bezig en met mensen praten helpt hem om tot rust te komen.

Nadien was er zoals steeds de mogelijkheid om vragen te stellen. Naast het uitwisselen van gedachten met elkaar, werden er zelfs al plannen gesmeed voor een ontmoeting tussen vzw Dwarsligger (waar Andy actief in is) en Bots (BOTS | Facebook).

Wil je meer info of heb je zin gekregen om het boek van Andy te lezen? Dan verwijzen we je graag door naar de website Stigmartha | Andy Buyst | Home.

Delen: